เกี่ยวกับ VDOWALL.COM
เราคือตัวแทนจำหน่าย Monitor Videowall หลักอย่างเป็นทางการ

จำหน่ายอุปกรณ์นำเสนอข้อมูลในห้องประชุม อาทิเช่น เครื่องฉายภาพ จอรับภาพ สาย HDMI 4K, LAN ระบบภาพในห้องประชุมทั้งภายในและนอกอาคาร บริการให้เช่าจอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร์ ระบบภาพในห้องประชุม ระบบวิดีโอวอลล์ รับซ่อมและติดตั้งระบบห้องประชุมและอุปกรณ์ในห้องประชุม

บริการของเรา

สำรวจ

สำรวจพื้นที่ ที่ต้องการติดตั้งโปรเจคเตอร์ แต่ละที่จะมีลักษณะที่ แตกต่างกัน ตามโครงสร้างของอาคาร

เตรียมอุปกรณ์

ดูผนังภายใน และฝ้าเพดาน เป็นแบบไหน เพื่อเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุในการติดตั้ง

ดูระยะฉาย

ดูระยะฉายของโปรเจคเตอร์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน

ซ่อมและแก้ไข

งานซ่อมและแก้ไขผนังภายใน และฝ้าเพดานเก่าจะทำยากว่าฝ้าผนัง ภายในที่สร้างใหม่ตั้งแต่ตอนแรก

เชื่อมต่อสายสัญญาณ

การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับโปรเจคเตอร์